Hачало
 

ДОБРЕ ДОШЛИ
в мрежата
„УЧИЛИЩА НА ВКЛЮЧВАНЕТО”

създадена по проект „Мостове за диалог и доверие”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

разширена по проект „Училища на включването”, финансиран от Ромски образователен фонд, Будапеща

и обогатена по проект „Асоциация на училищните медиатори”, финансиран от Община „Варна”, Дирекция „Превенции”.

Мрежата „Училища на включването” е национална и е отворена за всички училища и детски градини, които прилагат мултикултурно образование и подкрепят борбата с насилието и дискриминацията в класната стая.

 
        
 
 
уеб дизайн: GT
www.hrsbs.org