Hовини
 
Успешно приключи проект „Мостове за диалог и доверие”

Асоциация „Човешки права-стъпка по стъпка” и нейните партньори-Столична община, 137 СОУ  „Ангел Кънчев”-София,  74 СОУ „Гоце Делчев”-София, 37 СОУ „Райна Княгиня”-София и  58 ОУ”Сергей Румянцев”- София се поздравиха с успешното приключване на проект „Мостове за диалог и доверие”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор №BG051PO001/07/4.1-01/115. /още .../

 
Да изградим заедно „Мостове за диалог и доверие”

Проектът „Мостове за диалог и доверие” представлява  една уникална инициатива на Асоциация „Човешки права-стъпка по стъпка” и Столична община, която се реализира в партньорство със 137 СОУ  „Ангел Кънчев”-София,  74 СОУ „Гоце Делчев”-София, 37 СОУ „Райна Княгиня”-София и  58 ОУ”Сергей Румянцев”- София и има амбициозната цел да подпомогне и стимулира процеса на образователна и социална интеграция на учениците от етническите малцинства, чрез подобряване на учебния процес и училищната среда в 4 приемни столични училища. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор №BG051PO001/07/4.1-01/115 с бюджет 74 183 лева /още .../

 
 
уеб дизайн: GT
www.hrsbs.org