Проекти: приключили и текущи
Free Form Maker - PHP Forms
име на училище: *
име на проекта: *
източници на финансиране: *
място на изпълнение на проекта: *
период на
изпълнение от:
*
период на изпълнение до: *
партньори: *
сфери на дейност на проекта /моля отбележете всички приложими/: * история и култура
образование, научни изследвания
социални политики, социални изследвания
здравни проблеми и грижи
бизнес/професионални организации
етнически въпроси
околна среда, екология
икономическо и регионално развитие
права на човека, съдебна и правоприлагаща система
равенство на половете и джендър политики
младежки дейности, проблеми на младите хора
благотворителност и доброволчество
друго
кратко резюме на проекта: *
резултати и продукти от проекта: *
снимки *
  


 
 
уеб дизайн: GT
www.hrsbs.org