Проекти
Мостове за диалог и доверие
изпълнител:  Асоциация "Човешки права - стъпка по стъпка"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

място изпълнение: гр.София

период: 2008-06-17 до 2009-06-09

партньори: Столична община, 137 СОУ „Ангел Кънчев”, 74 СОУ „Гоце Делчев”, 37 СОУ „Райна Княгиня”, 58 ОУ ”Сергей Румянцев”

сфери на дейност: образование, научни изследвания, социални политики, социални изследвания

описание на проекта:
Проектът цели стимулиране процеса на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и подобряване на учебния процес и училищната среда в 4 приемни училища в Столична община и насърчаване на всички ключови участници в учебния процес: учители, родители, ученици за активно взаимодействие, сътрудничество и комплиментарни действия за постигане на общата цел-изграждане на активни личности с ясна социална позиция, подготвени да живеят, учат, общуват и творят в условията на културно разнообразие и толерантност.

резултати : 1.Проведено тримодулно обучение на педагогическите колективи на четирите столични училища за придобиване на умения за работа в мултикултурна среда.
2.Ремонтирани и обзаведени кабинети „Аз и моят свят” в четирите партньорски училища.
3.Изготвени и приети училищни интеграционни програми „Приемно училище” за четирите партньорски училища.
4.Изработени помагала за гражданско и здравно образование за ученици от началния курс.
5.Изработено методическо ръководство за учителя за работа с помагалата за гражданско и здравно образование и методическо помагало за педагози „Училище за всички”/
6.Образователен модел за взаимодействие „училище – семейство” при реализиране на дейности в мултиетническа среда/.
7.Създаване на виртуална мрежа на приемните училища „Училища на включването” чрез интернет сайт на адрес:www.schoolsofinclusion.org
 
добави проект
 
 
уеб дизайн: GT
www.hrsbs.org